Województwo Opolskie – nadwaga  i otyłość

Jednym z palących problemów związanych ze stylem życia jest nadmierna masa ciała. Nadwaga lub otyłość jest czynnikiem ryzyka w rozwoju wielu chorób przewlekłych, takich jak: choroby układu krążenia (zawał, udar mózgu, nadciśnienie tętnicze), zmiany zwyrodnieniowe układu kostno-stawowego, cukrzyca typu 2, nowotwory złośliwe, a w konsekwencji stanowi pośrednią przyczynę przedwczesnej niepełnosprawności oraz śmierci. Nowe badania naukowe i dane pochodzące z towarzystw ubezpieczeniowych pokazują, że ryzyko zdrowotne związane z nadmiarem tłuszczu wzrasta nawet przy stosunkowo małym wzroście masy ciała, a nie tylko przy wyraźnej otyłości. Otyłość i nadwaga to poważne problemy, które przyczyniają się do poważnego i ciągle narastającego obciążenia budżetu państwa. Mimo narastającego w społeczeństwie problemu, istnieje jednak duża szansa na zmniejszenie częstotliwości występowania nadwagi i otyłości poprzez edukację, wzrost aktywności fizycznej oraz inne działania mające na celu dokonanie zmiany sposobu myślenia oraz stylu życia społeczeństwa.

 

Z danych opublikowanych przez Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie wynika, że częstość występowania nadwagi i otyłości u dzieci w krajach europejskich, po 2000 roku wyniosła ponad 20%. W ostatnim trzydziestoleciu niepokojąca jest dynamika narastania otyłości u dzieci w Polsce (0-18). Wśród dziewcząt obserwuje się dziesięciokrotny wzrost otyłości (z 0,35% do 3,4%), natomiast u chłopców trzykrotny wzrost otyłości (z 1% do 2,8%). Eksperci Instytutu Żywności i Żywienia ostrzegają, że bez podjęcia zdecydowanych działań zmierzających do powstrzymania rozwoju „epidemii” otyłości w Polsce, społeczeństwo czeka znaczący wzrost zachorowalności na cukrzycę, choroby krążenia, nowotwory oraz wiele innych poważnych dolegliwości i powikłań.

Z dorosłą populacją Polaków jest znacznie gorzej. Pod koniec 2014r. ponad 62% mężczyzn miało nadmierną masę ciała (w tym 44% nadwagę, a 18% zaliczono do grupy ludzi otyłych). W przypadku kobiet odsetek ten sięgał 46% (30% miało nadwagę, a kolejne 16% stanowiły kobiety otyłe). Ponadto w porównaniu z poprzednim badaniem masa ciała dorosłego mieszkańca Polski nadal wzrasta. Dlatego też Samorząd Województwa Opolskiego opracował program zdrowotny przeciwdziałający nadwadze, otyłości oraz cukrzycy wśród dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat oraz dorosłych pomiędzy 45-65 rokiem życia.

Projekt jest bezpośrednio skierowany do:

dzieci w wieku od 6 do 18 lat,

osób dorosłych w wieku od 45 do 65 lat.

 

Obejmuje całe województwo opolskie które zostało podzielone na trzy subregiony: północny, środkowy i południowy. Nasza firma w partnerstwie z Opolskim Centrum Rehabilitacji w Korfantowie realizuje projekt na terenie subregionu środkowego.

Zakres terytorialny

Przedmiotem projektu jest zrealizowanie kompleksowej kampanii edukacyjno zdrowotnej w subregionie środkowym obejmującym m.in. mieszkańców powiatu opolskiego, grodzkiego – m. Opole, nyskiego oraz prudnickiego.

 

Grafiki mapek powiatów pobrane ze strony:
https://www.osp.org.pl/hosting/katalog.php?id_w=9&id_p=&id_g=

Zakres terytorialny dla Lidera Projektu –
Opolskie Centrum Rehabilitacji  w Korfantowie

Zakres terytorialny dla Partnera Projektu –
Diabetica Sp. z o.o.

Idea programu

Poprawa do 2020 roku stanu zdrowia mieszkańców Opolszczyzny, poprzez przeprowadzenie kompleksowej interwencji edukacyjno – zdrowotnej oraz wdrożenie działań zapobiegających nadwadze, otyłości i cukrzycy.

Grafika pobrana ze strony:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Oty%C5%82o%C5%9B%C4%87

Główne cele programu

Etap I badania przesiewowe i ankietowe
dzieci 6-18 r.ż. i dorosłych 45-65 r.ż.

Klasyfikacja osób z czynnikami ryzyka
chorób cywilizacyjnych

 

 

Działania informacyjno-edukacyjne w zakresie
uświadamiania zagrożeń wynikających z
nadwagi i otyłości oraz zapoznane z zasadami
zdrowego odżywiania

Etap II Multikomponentowa opieka nad
osobą z nadwagą i otyłością

Bohaterów Warszawy 27
48-300 Nysa

Tel: +48 (77) 544-41-00
Fax: +48 (77) 544-42-00

Zapisz się aby
otrzymywać nasz newsletter

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków województwa opolskiego w ramach dotacji celowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Powiększ litery
Zmień kontrast

Akceptuję politykę prywatności i pliki cookies firmy Diabetica sp. z o.o. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close